Я і мая школа. Настаўніца і вучні

Полный текст Вы найдете в документах для скачивания.

Смотрите таблицу в конце страницы.

УРОК 2. Я і мая школа. Настаўніца і вучні

Мэта: навучыць вымаўляць гук [г]; пазнаёміць са словамі і выразамі тэматычнай грпы “Настаўніца і вучні”, прывучаці ужываць іх у маўленні; фарміраваць уменне асэнсавана ўспрымаць тэкст на слых; вучыць адказваць на пытанне, карыстаючыся словамі самога пытання; развіваць фанематычны слых, слыхавую памяць; выхоўваць культуру паводзін на уроку.

Абсталяванне: падручнік, сшытак, дэманстрацыйны малюнак «3 Днём ведаў», прадметныя малюнкі «цыбуля», «бульба», «цукар», «папера», «бусел», «сукенка», «цукерка», «падручнік».

Ход урока

Паўтарэнне вывучанага

  1. Настаўнік пытаецца, якую мову дзеці пачалі вывучаць, просіць прыгадаць, якія выразы ветлівасці запомнілі, пра каго слухалі казку на мінулым уроку.
  2. Настаўнік прапануе гульню, надобную на тую, у якую гулялі бабуля з унукам; настаунік будзе называць словы, вучні — выбіраць на дошцы адпаведны малюнак. Калі малюнак выбраны лравільна, вучні хорам паўтараюць слова: цыбуля булъба цукар папера бусел сукенка цукерка падручнік

Заголовок файла

Скачать

УРОК 2.doc

Скачать