Я і мая мова

Полный текст Вы найдете в документах для скачивания.

Смотрите таблицу в конце страницы.

Урок 30. Я і мая мова

Мэта: абагульніць і паўтарыць матэрыял на аснове актыўнага суразмоўніцтва па змесце праслуханых і прачытаных тэкстаў; фарміраваць уменні асэнсавана ўспрымаць беларускую мову на слых; практыкаваць чытанне на беларускай мове; фарміраваць першапачатковыя чытацкія ўменні пры адказе на пытанні па прачытаным; вучыць адказваць на пытанне, карыстаючыся словамі самога пытання, правільна ўжываць словы пры канструяванні сказаў па ўзоры; выхоўваць пачуццё павагі да роднай мовы, адказнасці за сказаныя словы.

Абсталяванне: падручнік, сшытак, каляровыя алоўкі, фламастары, навушнікі, сумка, кашалёк, капуста, цацачныя вагі.

Ход урока

  1. Абагульненне і паўтарэнне
  2. Уступная гутарка

— Сёння на ўроку нам трэба падвесці вынік таму, што мы вывучалі на працягу навучальнага года. Пра што будзем сёння гаварыць, даведаецеся з верша:

Словы родныя люблю я.

Вершаў ведаю багата.

Гукі мовы беларускай

Пахнуць верасам і мятай.

. Пранчак).

— Чаму аўтар кажа, што «гукі мовы беларускай пахнуць верасам і мятай»? Прыгадайце беларускія словы, пра якія вы даведаліся, гукі беларускай мовы, якіх няма ў рускай мове, вершы, якія мы вучылі.

2.Работа па падручніку (с. 62)

      Вучні чытаюць тэкст пасля папярэдняй парыхтоукі, падчас якой называюць словы са спецыфічнымі гукамі, вызначаюць незразумелыя словы і выразы. Далей праводзіцца гутарка па малюнках на тэму «Дзе і як нам дапамагае мова».

Заголовок файла

Скачать

Урок 30.doc

Скачать