Мясціна, дзе я жыву. Славутыя землякі

Полный текст Вы найдете в документах для скачивания.

Смотрите таблицу в конце страницы.

Урок 25. Мясціна, дзе я жыву. Славутыя землякі

Мэта: працягваць фарміраванне вымаўленчых навыкаў; пазнаёміць са словамі і выразамі па тэме, уключыць іх у актыўнае суразмоўніцтва па змесце праслуханых і прачытаных тэкстаў; фарміраваць уменні асэнсавана ўспрымаць беларускую мову на слых; вучыць чытаць па-беларуску, выкарыстоўваючы навык чытання, набыты на ўроках навучання грамаце; пазнаёміць з літарай, якая абазначае гук [ч]; вучыць чытаць словы і сказы з ч,  першапачатковыя чытацкія уменні пры адказе на пытанні па прачытаным; вучыць адказваць на пытанне, карыстаючыся словамі самога пытання, правільна і дакладна ўжываць словы пры канструяванні сказаў па ўзоры; выхоўваць пачуццё гонару за сваіх землякоў, жаданне захоўваць памяць пра іх, браць з іх прыклад любові да Радзімы.

Абсталяванне: падручник, сшытак, каляровыя алоўкі, фламастары, здымкі рукапісных кніг, манастыра, царквы, кніг Ф. Скарыны, друкарскага станка таго часу.

Ход урока

  1. Паўтарэнне вывучанага

Гульня «Так ці не»     

      Настаўнік агучвае выказванне і дадае адгно слова з прыведзеных у дужках. Вучні павінны сказаць «так» ці «не».

— У наваколлі беларускіх гарадоў і вёсак можна ўбычыць... (палі, рэкі, горы, крыніцы, лагчыны, акіяны, азёры, лясы, даліны, узгоркі, гаі, пералескгі.

  1. Новы матэрыял
  2. Работа па падручніку (с. 52, заданне 1)

— Успомніце, як называюць родных вам людзей. А як назваць іх адным словам? (Сваякі.) А вось людзі, якія жывуць у адной мясціне (у вёсцы, у горадзе, у адной краіне), назьшаюцца «землякі». (Вымавіць хорам.) Сёння мы пагаворым пра нашых славутых, знакамітых землякоў, якія праславілі беларускую зямлю на ўвесь свет. Прачытайце подпісы над фотаздымкамі. Што вы ведаеце пра гэтых людзей? (Настаўнік імітуе машыну часу і запрашае вярнуцца ў мінулае. Разам з усімі дзецьмі падыходзщь да таго месца ў классе, дзе замацаваны адпаведны наглядны матэрыял.)

Заголовок файла

Скачать

Урок 25.doc

Скачать