Я і навакольны свет. Поры года и занятки людзей

Полный текст Вы найдете в документах для скачивания.

Смотрите таблицу в конце страницы.

Урок 20. Я і навакольны свет. Поры года и занятки людзей

Мэта: працягваць фарміраванне навыкаў беларускага вымаўлення; пазнаёміць са словамі і  выразамі на тэме; фарміраваць уменне асэнсавана ўспрымаць беларускую мову на слых; вучыць адказваць на пытанне, карыстаючыся словамі самога пытання, правільна і дакладна ўжываць словы пры канструяванні сказаў па ўзоры; выхоўваць ашчаднае стаўление да прыроды.

Абсталяванне: падручнік, сшытак, каляровыя алоўкі, фламастары, малюнкі адгадак на загадкі.

Ход урока

  1. Паўтарэнне вывучанага

      На дошцы ў адвольным парадку змешчаны малюнкі адгадак на загадкі з подпісамі:

X . . .а         п . .  .н         в. . .р

       Настаўнік прапануе вучням адгадаць загадкі і знайсці малюнак кожнай адгадкі, вымавіць слова-адгадку і сказаць, якія гукі ў ім чуюцца.

Хоць, здаецца, ледзьве дыша —

А ўжо мора ён калыша,

А як часам уздыхне —

Да зямлі дубы прыгне.

Хто нябачны той асілак,

Што такую мае сілу? (Вецер.)

(Я. Парукаў).

Чарадзей з-за лесу

Грозны выплывае:

Заняла паўнеба

Барада сівая. (Хмара.)

(У. Карызна).

Заголовок файла

Скачать

Урок 20.doc

Скачать