Наша мова

Полный текст Вы найдете в документах для скачивания.

Смотрите таблицу в конце страницы.

Урок 1. Наша мова

Мэта: вучыць адрозніваць на слых рускую і  бела-рускую мовы, арганізаваць назіранне за асаблівасцямі вымаўлення ў беларускай мове, вучыць расказваць па малюнку.

Абсталяванне: падручнік, сшытак, каляровыя алоукі, фламастары.

Ход урока

  1. Уступная гутарка

1 . Скажите, на каком языке я сейчас с вами говорю?

— А теперь послушайте и скажите, на каком языке прозвучит следующий текст:

   -  На ЗЯМЛІ жыве шмат народаў. Кожны гаворыць на сваей роднай мове. Беларусы, украінцы і  рускія добра разумеюць адзін аднаго.

— Кто знает, на каком языке прозвучал текст? Всё ли вы поняли, о чём я говорила?

— Сегодня у нас необычныйй урок. Мы начинаем изучать белорусский язык. Сёння мы пачынаем вывучаць беларускую мову (язык). Гэта родная мова беларусаў. Яна вельмі падобная (похожа) да рускай.

2 . Паслухайце верш (стихотворение) на беларускай мове. Калі нешта будзе незразумела (непонятно), запытвайцеся (спрашивайте) у мяне:

...

Заголовок файла

Скачать

Урок 1.doc

Скачать