Я і навакольны свет. Надвор'е, з'явы прыроды

Полный текст Вы найдете в документах для скачивания.

Смотрите таблицу в конце страницы.

Урок 19. Я і навакольны свет. Надвор'е, з'явы прыроды

Мэта: працягваць фарміраванне навыкаў беларускага вымаўлення; пазнаёміць са словамі і  выразамі па тэме; фарміраваць уменні асэнсавана ўспрымаць беларускую мову на слых; вучыць адказваць на нытанне, карыстаточыся словамі самога пытання, правільна і дакладна ўжываць словы пры канструяванні сказаў па ўзоры; выхоўваць беражлівыя, уважлівыя адносіны да навакольнага свету, роднай прыроды; узмацніць пазнавальную актыўнасць вучняу.

Абсталяванне: падручнік, сшытак, каляровыя алоўкі, фламастары, малюнкі-сімвалы (сонейка, сонейка з хмаркай, кропля, маланка, сняжынка, стрэлка).

Ход урока

  1. Увядзенне новай тэмы

— Пачынаем вывучаць новую тэму «Я і навакольны свет». Што значыць навакольны свет? На якім яшчэ ўроку мы гаворым пра навакольны свет?

  1. Маўленчая размінка

— Паслухайце верш і паспрабуйце здагадацца, што такое «лядзяш».

Напрадвесні, у цішы,

зазванілі ледзяшы.

— Дзінь-дзінь, —

звініць адзін.

— Згі-згі, —

Пяе другі.

(Е. Лось).

— Што такое «лядзяш»? Як яны звіняць? (Настаўнік паўторна чытае верш, дзяўчынкі вьмаўляюцъ трэці радок (Дзінь-дзінь), хлопчыкі — пяты радок (Згі-згі). Настаутк прасочвае правільнасць вымаўлення. Потым увесь верш вьмаўляецца хорам. Настаўнік выпраўляе і тлумачыцъ вымаўленне.)

Заголовок файла

Скачать

Урок 19.doc

Скачать