Я і мае сябры. Дзень нараджэння

Полный текст Вы найдете в документах для скачивания.

Смотрите таблицу в конце страницы.

Урок 14. Я і мае сябры. Дзень нараджэння

Мэта: працягваць фарміраванне навыкаў беларускага вымаўлення; пазнаёміць са словамі па тэме; фаріміраваць уменні асэнсавана ўспрымаць беларускую мову на слых; вучыць адказваць на пытанне, карыстаючыся словамі самога пытання, правільна і дакладна ўжываць словы пры канструяванні сказаў па ўзоры; выхоўваць удзячнасць і  культуру ўзаемаадносін.

Абсталяванне: падручнік, сшытак, каляровыя алоўкі, фламастары.

Ход урока

  1. Паўтарэнне вывучанага
  • Работа з дэманстрацыйным матэрыялам

— Назавіце прадметы. 3 чым вы любіце гуляць у вольны час? 3 якімі прадметамі нельга гуляць?

  • Работа ў сшытку (урок 13, заданне 3)
  1. . Маўленчая размінка
  • Вызначэнне і вымаўленне гукаў у словах

— Паслухайце верш. Якую падзею адзначае варона?

У вароны сёння

Дзень нараджэння.

На стале ў вароны

Чай і варэнне.

(А. Бадак).

— Як вы думаеце, які настрой у вароны? Правильна вымавіце словы хорам:

сёння    дзень    нараджэння    чай    варэнне

(Вымаўленне верша хорам, па радах, індывідуальна. Настаўнік сочыць за правільнасцю вымаўлення гукаў.)

Заголовок файла

Скачать

Урок 14.doc

Скачать