Я і мая Радзіма. Гонар Беларусі

Полный текст Вы найдете в документах для скачивания.

Смотрите таблицу в конце страницы.

Урок 28. Я і мая Радзіма. Гонар Беларусі

Мэта: пазнаёміць са словамі і выразамі па тэме, уключыць іх у актыўнае суразмоўніцтва па змесце праслуханых і прачытаных тэкстаў; фарміраваць уменні асэнсавана ўспрымаць беларускую мову на слых; вучыць чытаць словы і сказы з р; фарміраваць першапачатковыя чытацкія ўменнні пры адказе на пытанні па прачытаным; вучыць адказваць на пытанне, карыстаючыся словамі самога пытання, правільна і дакладна ўжываць словы пры канструяванні сказаў па ўзоры; выхоўваць пачуццё гонару за сваю Радзіму, павагу да чалавека працы.

Абсталяванне: падручнік, сшытак, каляровыя алоўкі, фламастары. Наборнае палатно, літары, кніга “Беларусь – наша Радзіма. Падарунак Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь першакласніку”.

Ход урока

  1. Паўтарэнне вывучанага

--- Пра якія Дзяржаўныя сімвалы даведаліся на мінулым уроку? (Настаўнік паказвае герб,сцяг, тэкст гімна, а вучні называюць іх. Хорам паўтараюць словы першага куплета і прыпеву гімна стоячы.) Чаму трэба ўстаць? (Гэтым людзі выказваюць сваю павагу Дзяржаўным сімвалам, таму што ў іх — наша гераічнае мінулае, тое, што нам дорага.)

  1. Новы матэрыял
  2. Работа па падручніку (с. 58, заданне 1)

— У нашай краіны ёсць чым ганарыцца. Гэта працоўныя дасягненні. Разгледзьце першы малюнак. Што вы на ім бачыце? Дзе працуюць гэтыя машыны? Іх зрабілі машынабудаўнікі. Паслухайце верш пра дзяўчынку Анюту і Мінуту і скажыце, пра якія заводы ў ім гаворыцца:


Заголовок файла

Скачать

Урок 28.doc

Скачать