Я і мая школа. Вучэбныя рэчы. Школьныя памяшканні

Полный текст Вы найдете в документах для скачивания.

Смотрите таблицу в конце страницы.

УРОК 3 Я і мая школа. Вучэбныя рэчы

Мэта: навучыць вымауляць гук [ў]; пазнаёміць са словамі і выразамі тэматычнай трупы «Вучэбныя рэчы», прывучаць ужываць іх у маўленні; фарміраваць уменне асэнсавана ўспрымаць тэкст на слых: вучыць адказваць на пытанне, карыстаючыся словамі самога пытання; развіваць фанематычны слых, слыхавую памяць; выхоўваць акуратнасць і павагу да вучэбных рэчаў.

Абсталяванне: падручнік, сшытак, дэманстрацыйны малюнак «На ўроку», каляровыя алоўкі, фламастары, прадметныя малюнкі «гарох», «груша», «гарбуз», «агрэст», «агурок», «вішня», «морква», «цыбуля».

Ход урока

  1. I. Паўтарэнне вывучанага

1 Работа па дэманстрацыйных малюнках «Настаўніца», «Вучань», «Вучаніца»

     Настаўнік просіць назваць па-беларуску тых, хто адлюстраваны на малюнках, і адказаць, што яны робяць.

Заголовок файла

Скачать

УРОК 3 і 4.doc

Скачать