Наша мова

Урок 1. Мэта: вучыць адрозніваць на слых рускую і беларускую мовы, арганізаваць назіранне за асаблівасцямі вымаўлення ў беларускай мове, вучыць расказваць па малюнку.

Читать далее

Я і мая школа

УРОК 2. Мэта: навучыць вымаўляць гук [г]; пазнаёміць са словамі і выразамі тэматычнай грпы “Настаўніца і вучні”, прывучаці ужываць іх у маўленні; фарміраваць уменне асэнсавана ўспрымаць тэкст на слых; вучыць адказваць на пытанне, карыстаючыся словамі самога пытання; развіваць фанематычны слых, слыхавую памяць; выхоўваць культуру паводзін на уроку.

Читать далее

Вучэбныя рэчы. Школьныя памяшканнi

Урок 3-4. Мэта: навучыць вымауляць гук [ў]; пазнаёміць са словамі і выразамі тэматычнай трупы «Вучэбныя рэчы», прывучаць ужываць іх у маўленні; фарміраваць уменне асэнсавана ўспрымаць тэкст на слых: вучыць адказваць на пытанне, карыстаючыся словамі самога пытання; развіваць фанематычны слых, слыхавую памяць; выхоўваць акуратнасць і павагу да вучэбных рэчаў.

Читать далее

Вучэбныя заняткi

Урок 5 Тэма: Я і мая школа. Вучэбныя заняткі. Мэта: арганізаваць назіранне за вымаўленнем гука [ч] у беларускай мове, вучыць правільна вымаўляць гук [ч] у словах; пазнаёміць са словамі і выразамі тэматычнай группы «Вучэбныя заняткі», уводзіць іх у актыўнае выкарыстанне, фарміраваць уменні асэнсаванага ўспрымання беларускай мовы на слых, вучыць расказваць па малюнку; выхоўваць культуру паводзін у школе.

Читать далее

Мая кватэра

Урок 7 Тэма: Я і мая сям'я. Мая кватэра. Мэта: вучыць адрозніваць беларускае маўленне ад рускага на слых, фарміраваць вымаўленчыя навыкі пры вымаўленні [р] у словах; пазнаёміць з лексікай, якая абазначае прадметы інтэр'еру, фарміраваць уменні асэнсаванага ўспрымання беларускай мовы на слых, адказваць на пытанне, карыстаючыся словамі самога пытання, правільна і дакладна ўжываць словы пры канструяванні сказаў па ўзоры; выхоўваць ашчадныя адносіны да рэчаў.

Читать далее